spacer ABC’ya dinê – Gelo ev çiye? | Berpirsîyar | Copyright | Koma proyektê

Copyright:

ABC´ya Dinê projektekî kommersial nîne.
Naveroka wê alîyê Creative Commons lisens va tê paraztin.
Bona karanînekî kommersial destur tune.
spacer