spacer
image
mêwe m.
kurdî
fransî Le fruit
înglîzî fruit
farisî میوه
elmanî Obst
mêwe
  mêweyan
şîrîn
tirş
pırqotî
gihiştî
gez kirin
guvaştin
qelişandin

Mêwe depoya vîtamînanin. Di jîyana mîrov û heywananda cîyekî taybet digirin. Hinek jiwan tenê welatên germda dibin.

spacer