A60x60 Home
spacer
image
Thumb da14330e723 orangensaftThumb f7a25a14c85 saft kuThumb c55400f9e35 saft
ava mêwe m.
Play kurdî
Play fransî Le jus de fruit
Play înglîzî juice
Play elmanî Saft
Singular ava mêwe
  avên mêwe Plural
tîr
tirş
şîrîn
vexwarin
daqulandin
Mitmachen
spacer