spacer

Vêrakarkirin:

Li gel ABC´ya dinê karkirin gelek asane û dil tê xwestin.

Bo vê pewîste nirxên jêrin bên bîranîn:

  • Hemu karên ku bona ABC´ya Dinê weku peşnîyar tên kirin, pewîste alîyê peşnîyarvanan va bên amadekirin û destura bo karanînê bên dan.
  • Dîmen pewîsten kemasî 400x300 Pîxel bin (Dîmenên mezin gor formata ABC´ya Dinê taf tên gorîn).
  • Deng pewîstin weku MP3 bên rêkirin, bêjeyên ku ne kurdîne pewîstin li gel nîvîsandinên xwe ben rêkirin.
Hemu karên ku weku peşnîyar tên şandin, bona kontrolê digehîjin destên rêvabirên ABC´ya Dinê û dura bona neşîrkirinê tên azadkirin.

Rêyên çareserkirinê:

  • Bi şîvekî asan hun dikarin li ser rupelên ABC´ya Dinê tuk bikin, kemasîyan weku bêje, dîmen, tekst anjî deng barbikin.
  • Li ser reya Emailê kar û pêşnîyarên nû dikarin di bin navnîşana post@weltabc.at bên rêkirin.
  • Forma hevrakarkirinê.pdf ji rupêlên ABC´ya Dinê dikare bête girtin û çapkirin, li paş tijîkirina formê li gel dîmen û deng dikare di bin navnîşana:
    WeltABC
    VS Ortnergasse 4, 1150 Wien, Österreich, bê rêkirin.
spacer