Absenden
spacer
image
jêbir m.
jêbir
  jêbiran
nerm
biçûk
pak kirin
spacer