spacer
image
şah n.
kurdî
şah
  şahan
leyîstin
serketin
binketin
fikirîn
spacer