Absenden
spacer
image
elok m.
kurdî
elok
  elokan
qelew
jar
bazdan
hêk kirin
qwirtbun
spacer