Absenden
spacer
image
şembelîlk n.
kurdî
farisî قندیل یخ
elmanî Eiszapfen
şembelîlk
  şembelîlkan
dirêj
pîj
şemitok
şikandin
helandin
girtin
mêtin
spacer