Absenden
spacer
image
m.
kurdî
farisî راه
elmanî Weg
  rêyan
dirêj
serevraz
sernişûv
rêvaçun
rêgitin
rêvekirin
rêxistin
spacer