spacer
image
nan n.
kurdî
fransî Le pain
înglîzî bread
erebî خبز
elmanî Brot
nan
  nanan
nerm
hişk
teze
kartû
germ
patin
hurkirin
hevîrkirin
germkirin
spacer