spacer
image
dest n.
kurdî
fransî La main
înglîzî hand
erebî يد
elmanî Hand
dest
  destan
mezin
xwirt
pîrkotî
girtin
mizdan
afirandin
dayîn

Mirov xwedî du destan in. Her destekîvan da pênc tilî hene. Dest li ser daxwazîya mêjû dixebitin. Xebata destajî mêjû xwirt dike.

spacer