spacer
image
ixlamûr m.
kurdî
fransî Le tilleul
erebî زَيزَفون
elmanî Linde
ixlamûr
  ixlamûran
gihiştî
xaw
hişk
helisî
bîndan
dem kirin
kelandin
bijartin
berhev kirin
spacer